U’GADDÚZZE, LA GADDENÁCCE E U’ GARDìJDDE SPELÉTE…

turi6_jpg

Tanti anni fa ma spesso anche adesso, per individuare prima una persona di cui si stava parlando, bastava dire il suo soprannome…

Qui di seguito ben 45 soprannomi che accostavano le persone a diversi tipi di animali.

***

U’ gaddùzze                                 Pappagàlle

U’ gattùdde                                 Pecherìjdde

La gattòdde                                U’ passarìjdde

Càrne de pìche                            Pecra mòsce

La checchevèsce                         Quàtte cavàdde

Chèpe de sèrpe                           Ròbba gaddìne

Ciùcce nu’ sòlde                          Ròbba pùlpe

Ciamba gaddìne                           Sèrpe  nègre

Chenìgghie chìjne                         U’ scengarìjdde

Chenìgghie ‘mmòcche                   La sèrpe

La ciùcce                                   Sètte percìjdde

Chèpe de scemmènde                   U’ sòrge

La dònnele                                 L’ ùrse nuève

La cechèle                                 U’ tònne

La frangìdde                               La tìgre

U’ gardìjdde spelète                     Tapenère

Gatta mòrte                               U’ uacìjdde d’ Angèleche

La gaddenàcce                           La vòlpe sparète

La ghèzze                                  Vèrme de père

Balène                                      La vàcche

U’ lèpre                                    La mòsche

Mangia gàtte                             La zècche

Mangia sùrge